You are currently displaying Big5
獨臂拳王勇戰楚門九子 (1976)
One Armed Against Nine Killers
HKIFF catalogue 1981(literal translation): "One Armed Swordsman Annihilates the Nine Disciples of Chu School"
US Tai Seng video title: One Arm Against Nine Killers
Korean: One Armed Swordsman Against Nine Killers
Korean: 貲湊
地區: 台灣
語言: 國語 
片種: 功夫/武術 
 
導演
  徐增宏
 
編劇
  姚慶康
 
武術指導
  黃國柱
 
監製
  王羽
  康大全
 
 
演員
  王羽    
  宗華    
  陳鴻烈    
  羅烈    
  曹健    
  龍飛    
  萬山    
  高振鵬    
  謝興    
  王永生    
  侯伯威    
  金龍    
  薛漢    
  王圻生    
  于恆    
  黃國柱    
  吳可    
  武德山    
  扈漢章    
  鮑正芳    
  裴德雲    
  滕強美    
  藤強英    
  崔星    
  姓名不詳的臺灣演員(2)    
  Park Mi-yeong    
 
出品公司
  香港真宏影業公司
  富都影業公司
 
發行公司
  六福影業有限公司 (台灣)
 
副導演
  吳曉山   李政浩
 
攝影
  黎世傑   鄭鴻軒
 
服裝指導
  李其義
 
化妝
  程玉鳳
 
剪接
  郭廷鴻
 
錄音
  高富國
 
音樂
  黃茂山
 
出品人
  沈曉印
 
策劃
  胡台富
 
拍攝地點
  南韓