You are currently displaying Big5
寒山飛狐 (1982)
The Jade Dagger
Alias: Forest Duel
re-release title IFD Films: Shaolin Fox Conspiracy
Wu Tang "Liquid Sword Collection" VHS Title: Celestial Souljas
most probable original title: Jade Badger
Ocean Shores: Jade Dagger Ninja
地區: 台灣
語言: 國語 
片種: 功夫/武術 
上映日期: 01/01/1981
 
導演
  李朝永
 
編劇
  朱向敢
 
武術指導
  王圻生
 
監製
  范建功
  黎幸麟
  田季維
 
 
演員
  田鵬    
  田鶴    
  宗華    
  王俠    
  歸亞蕾    
  燕南希    
  范凌    
  龍君兒    
  田野    
  金剛    
  史仲田    
  馬場    
  雲中岳    
  茅敬順    
  顧寶明    
  王圻生    
  陳良俠    
  陳金海    
  李慧    
  洪建榮    
  沈乃相    
  曾明昌    
  王世立    
  尤國華    
  王國輝    
  葉照旭    
  王德生    
  陶仁貞    
  陳茂川    
  潘忠齊    
  謝自生    
  張鵬程    
  江青霞    
  呂婉真    
  雞旦    
  長生    
  北京    
  李錦廣    
  葛長生    
 
 
副導演
  李鳴群   何東興
 
場記
  劉君玉
 
攝影
  邱耀湖
 
燈光
  傅清榮
 
美術指導
  顧毅
 
服裝指導
  李金琴
 
化妝
  趙玉珍   裘莉娟
 
髮型
  尤宜珍
 
剪接
  黃秋貴   陳博文
 
道具
  徐家康
 
錄音
  王榮芳
 
音樂
  黃茂山
 
副武術指導
  尤國華   張海欽
 
出品人
  吳武夫
 
策劃
  五玉麟
 
製片
  黃君賢   馬清颺
 
效果
  王世立
 
拍攝地點
  台灣