[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
翁家齊  ♂
翁家齐
Richard Yung Ka-Tsai
拼音: wēng jiā
Yung Ga-Chai,  TsaiShing,  Yung Ka-Chai

 
影視作品 / Filmography (1987-1997)
 
  作曲 / Composer
    基佬40 / A Queer Story (1997)    
  主題曲作曲 / Theme Song Composer
    城市麗人 / City Girl (1987)    
  原創音樂 / Original Music
    城市麗人 / City Girl (1987)    
  演員 / Actor (1987-1997)
    城市麗人 / City Girl (1987) ... / Laughing party guest
  主唱 / Singer
    城市麗人 / City Girl (1987)    
 
 
Biography
 
  Record producer and songwriter, half of pop/rock duo "TsaiShing"