[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
十五郎
Sap Ng-Long
拼音: shí láng
Jeng Sap Ng Long
 
影視作品 / Filmography (1965-1967)
 
  策劃 / Planning
    歡樂歌聲處處聞 / Song of Happiness (1967)    
  編劇 / Writer
    摩登馬騮精 / A Modern Monkey King (1965)    
    摩登濟公 / A Modern Ji Gong (1965)    
    鄉下妹出城 / Country Girl Goes to Town (1965)    
    後備新娘 / Back-up Bride (1966)    
    傻大姐捉賊 / Funny Girl Captures a Thief (1966)    
    歡樂歌聲處處聞 / Song of Happiness (1967)