[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
曾煥昭
曾焕昭
Tseng Huan-Chao
拼音: céng huàn zhāo
 
影視作品 / Filmography (1960-1966)
 
  製片 / Production Manager
    醫生與護士 / Doctors and Nurses (1960)    
    七海小遊俠 / Young Knight Errand of the Seven Seas (1966)