[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
慧珍  ♀
Hui Chen
拼音: huì zhēn
Wai Chan
 
影視作品 / Filmography (1990-1998)
 
  化妝 / Makeup
    性丈夫情人 / Sexual Husband Lover (1990)    
    性愛交叉點 / Xing Ai Jiao Cha Dian (1992)    
    媚眼殺機 / Sexy Slayer (1995)    
    少女成熟時 / Shao Nu Cheng Shu Shi (1995)    
    挑情高手 / Ace Lover (1995)    
    世間女子多放蕩 / Sexual Desire (1995)    
    綠帽風雲俱樂部 / Green Hat Club (1998)