[English] [Big5] [UTF-8]
Currently displaying UTF-8
王鐵彬
王铁彬
Wang Tie-Bin
Pinyin: wáng tiě bīn
 
影視作品 / Filmography (1947-1978)
 
  化妝 / Makeup
    還鄉日記 / Diary of the Homecoming (1947)    
    八千里路雲和月 / 8000 Li of Cloud and Moon (1947)    
    李時珍 / Li Shizhen (1956)    
    霧海夜航 / Sailing in a Foggy Night (1957)    
    劉三姐 / Third Sister Liu (1978)