Dung Saan Din Ying Chong Chok Sau
東山電影創作社

 
Filmography
 
Production Company
  鐵膽雄風 (1989)
  大男人小傳 (1989)
  西雅圖大屠殺 (1989)
  一眉道姑 (1990)
  聊齋金瓶梅 (1991)
  表姐,妳玩野! (1991)
 
Filming Company
  表姐,妳玩野! (1991)
 
Distributor
  西雅圖大屠殺 (1989)
  鐵膽雄風 (1989)