Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
Cosmopolitan Film Productions Co., Ltd.
大都會電影製作有限公司

Alias : Dadu Film Company
 
 
出品公司
  求愛敢死隊 (1988)
  撞邪先生 (1988)
  南北媽打 (1988)
  靚足100分 (1990)
  師兄撞鬼 (1990)
  愛的世界 (1990)
  雙鐲 (1991)
  賭城大亨II之至尊無敵 (1992)
  賭城大亨之新哥傳奇 (1992)
  審死官 (1992)
  赤腳小子 (1993)
  濟公 (1993)
  回魂夜 (1995)
  無味神探 (1995)
  十萬火急 (1997)
 
攝製公司
  審死官 (1992)
  破壞之王 (1994)
  回魂夜 (1995)
 
發行公司
  審死官 (1992)