Tien Nan Motion Picture Company
天南影片公司

Alias: Tin Nam Film Company
Alias: Tian Nan Film Company
 
Filmography
 
Production Company
  梁山伯, 祝英台(下集) (1948)
  差利與小孩 (1948)
  女勇士 (1948)
  梁山伯、祝英台(上集) (1948)
  終須有日龍穿鳳 (1948)
  金粉世家(上下集) (1948)
  洪熙官血濺柳家村 (1949)
  鳳驕投水 (1950)
  火燒紅蓮寺 (1950)
  黃金美人 (1952)
  水擺夷之戀 (1959)
  虎穴擒兇 (1959)
  天涯未歸人 (1960)
  鐵蹄下 (1960)
  天下父母心 (1961)
  敵後壯士血 (1964)
  煙雨濛濛 (1965)
  新婚大血案 (1965)
  豪俠霍元甲 (1971)
  我永遠是你的 (1971)