Ruby (Hung Bo) Film Company
紅寶影業公司

 
Filmography
 
Production Company
  玉女心 (1968)
  娘惹之戀 (1969)
  郎如春日風 (1969)