英雄
Hero (2002)


 Chen Dao-Ming

Zhang Ziyi

Tony Leung Chiu-Wai
Maggie Cheung Man-Yuk
Jet Li Lian-Jie
 


Maggie Cheung Man-Yuk
Zhang Ziyi

Tony Leung Chiu-Wai

Maggie Cheung Man-Yuk
Tony Leung Chiu-Wai

 


Maggie Cheung Man-Yuk

Tony Leung Chiu-Wai


 

Jet Li Lian-Jie
 


Maggie Cheung Man-Yuk

Chen Dao-Ming

Zhang Ziyi

Donnie Yen Ji-Dan
 


Zheng Tian-Yong

Ma Wen-Hua

Xu Kuang-Hua

 

 Tony Leung Chiu-Wai
Maggie Cheung Man-Yuk

Tony Leung Chiu-Wai

Zhang Ziyi
 


Tony Leung Chiu-Wai


Tony Leung Chiu-Wai
Zhang Ziyi

Maggie Cheung Man-Yuk
 


Tony Leung Chiu-Wai

Zhang Ziyi

Jet Li Lian-Jie
Donnie Yen Ji-Dan

Maggie Cheung Man-Yuk