2046
2046 (2004)
Faye Wong Fei

Gong Li (1)

Maggie Cheung Man-Yuk
 


Kimura Takuya

Tony Leung Chiu-Wai
Zhang Ziyi


Tony Leung Chiu-Wai
 


Carina Lau Ka-Ling

Faye Wong Fei

Dong Jie

Zhang Ziyi
 


Zhang Ziyi

Zhang Ziyi

Zhang Ziyi

Zhang Ziyi
 


Zhang Ziyi

Zhang Ziyi

Zhang Ziyi

Faye Wong Fei
 


Faye Wong Fei

Faye Wong Fei

Faye Wong Fei

Carina Lau Ka-Ling
 


Faye Wong Fei

Maggie Cheung Man-Yuk

Carina Lau Ka-Ling

Gong Li (1)
 

Party man

Wong Sam (1)

Kimura Takuya

Dong Jie
 

Fictional character in Wan's story
Fictional character in Wan's story

Carina Lau Ka-Ling
Tony Leung Chiu-Wai

Maggie Cheung Man-Yuk
 

Hotel bell hop

Tony Leung Chiu-Wai

Siu Ping-Lam
Wan's party friend and club girls