獨腳龍
The One-Legged Fiend (1968)Ma Chi (1)

Ma Chi (1)

Wai Wang

Wai Wang
 


Tinny Ng Sau-Fong

Tinny Ng Sau-Fong

Ko Hsiang-Ting

Ko Hsiang-Ting
 


Yuan Shen

Yuan Shen

Tsao Chien

Tsao Chien
 


Sally Chen Sha-Li

Sally Chen Sha-Li

Wu Chia-Chi

Wu Chia-Chi
 


Sun Chung

Lu Kuang-Hao

Lu Kuang-Hao

Lu Shih
 


Zhu Lei (1)

Zhu Lei (1)

Lin Wei-Cheng

Lin Wei-Cheng
 


Chiao Ling

Lee Lap

Chang I-Fei

 Wang Han-Chen