賭王鬥千王
The King of Gambler (1981)
Wang Kuan-Hsiung

Tsung Hua

Lu Ti
 


Elsa Yang Hui-Shan

Ching Li

Shih Szu

Sun Chia-Lin
 


Sibelle Hu Hui-Chung

Chou Jui-Fang

Gam Boh

Ling Yun (2)
 


Chang Fei

Chin Shih-Erh

Lung Suen

Chen Hung-Lieh
 


Danny Lee Sau-Yin

Wong Tak-Chi

Ku Chun

Tin Ching (1)
 


Wu Chia-Hsiang

Li Ying (8)

Wang Sun (1)

Yu Kam-Po
 


Ma Chiang

Hsieh Han

Chen Chiu

Ko Hsiao-Pao
 


Han Su

Tung Kei

Wang Fei (12)

Kuo Kwan
 


Hsu Li

Hu Han-Chang

Pei De-Yun

 

 

 
Sun Chia-Lin
Shih Szu
Angela Mao Ying

Elsa Yang Hui-Shan
 


Shih Szu

Sun Chia-Lin

Wang Kuan-Hsiung