慰安婦七十四分隊
Comfort Women (1994)Wang Qian

Liu Tan (3)

Zhu Jing-Fang

Li Lian-Yi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Li Lian-Yi

Shi Bin

 


Wang Hong

Wang Hong

Wang Qian

 


Wang Qian