機器俠
Metallic Attraction: Kungfu Cyborg (2009)


 

Hu Jun (1)
 


Alex Fong Lik-Sun

Gan Wei

Ronald Cheng Chung-Kei

Jacky Wu Jing
 


Law Kar-Ying

Ken Jonk


 


Guo Lin (1)


Li Hui-Xia

Dai Jing-Juan
 


Chen Yi (3)

Zhong Han-Hao

Wang Zi-Juan

Yang Zhi-Ying
 


Yang Fei-Fei

Jiang Shan-Shan

Li Huang-Jin

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hu Jun (1)

Hu Jun (1)

Alex Fong Lik-Sun
Hu Jun (1)

Alex Fong Lik-Sun
 Hu Jun (1)
Gan Wei


Zhu Xue-Liang
Forest Zhu Sen-Lin
Eric Tsang Chi-Wai
 


Gan Wei
Ronald Cheng Chung-Kei

Jacky Wu Jing
Bai Ru
Yang Yu-Xian