第一大總統
Sun Yat-Sen (2011)Ngai Sing

Yao Ju-De


 


Nie Mei
Terry Chiu Hsin-Chih

Terry Chiu Hsin-Chih


Li Sheng (1)
 


Han Geng
Liu Jin

Terry Chiu Hsin-Chih
Nie Mei
Terry Chiu, Nie Mei

 

 Nie Mei, Terry Chiu


Li Sheng (1)

 Terry Chiu Hsin-Chih

Nie Mei

Ju Hao
 


Ling Xiao-Su


Bao Jian-Feng

Wang Yan (7)
 
Li Sheng (1)

 


Zhou Yi-Wei 
Bao Jian-Feng
Sun Yat-Sen (2011)
Johnny Zhang Jun-Ning
 


He Jie (2)

Hu Yan-Bin

Li Sheng (1)

Wang Ji (2)
 


Tian Liang (1)

He Ming-Han

Liu Xiao-Feng

Yu Na
 


Zhou Yi-Wei

Wang Yan (7)

Tuan Chun-Hao

Liu Jin