聽風者
The Silent War (2012)

Wang Xuebing
 
Mavis Fan
 
Wang Xuebing, Zhou Xun