失戀33天
Love Is Not Blind (2011)
Bai Baihe
Guo Jing-Fei


Guo Jing-Fei
 


Bai Baihe

Bai Baihe

Bai Baihe

Bai Baihe
 


Wen Zhang

Guo Jing-Fei

David Wang Yao-Qing

Zhang Jia-Yi
 
Love Is Not Blind (2011)

Zhang Zi-Xuan
Love Is Not Blind (2011)
Ye Qian-Yun

Ye Qian-Yun

Ye Qian-Yun
 


Wei Zong-Wan

Liao Fan

Christina Hai Qing

Deng An-Qi
 


Liu Qi (3)
Office colleague

Jerry Li Chen

Yao Di
 


Ma Yi-Li

Zhang Mo

Zhang Xin-Yi (1)
(Jiao Junyan as Feng Jiaqi)
Jiao Jun-Yan
 


Tie Wei-Guang

Liang Jing-Ke

Felix Xiao Fei

Liu Tian-Zuo
 
Ding Jialan ?(as speed dater)

Bai Baihe
Wen Zhang
Bai Baihe, Wen Zhang
Bai Baihe, Wen Zhang

 


David Wang Yao-Qing
Guo Jingfei, Jiao Junyan
Guo Jing-Fei
Jiao Jun-Yan
Wedding guests
Guo Jing-Fei
Bai Baihe, Wen Zhang, wedding guests
 
Liu Qi

Ye Qian-Yun

Wen Zhang
Li Xiaofeng, Qiao Dawei
Qiao Dawei
Li Xiao-Feng (3)
Xu Cuicui, Hai Qing
 
Bai Baihe, Wei Zongwan
Tie Weiguang, Bai Baihe
Tie Wei-Guang

Zhang Mo

Zhang Xin-Yi (1)

Zhang Zi-Xuan
David Wang Yao-Qing
 Zhang Jia-Yi

Felix Xiao Fei

Li Xiao-Feng (3)