樂翻天
Happy Hotel (2012)

Mike Sui Kai
Yao Lu
Yao Lu
 

Jiang Wu
Jiang Wu
Meng Tong-Di
Meng Tong-Di
Huang Ziqi

Ning Jing
 
Du Haitao
Jiang Wu
Jiang Wu
Yao Lu
Yao Lu
Ning Jing
Du Haitao
Du Hai-Tao
Lam Tsz-Chung, Meng Tong-di
Lam Tze-Chung
Meng Tong-Di
 
Huang Yi, Ning Jing
Jeon Kyeong-Ho, Ning Jing
Jeon Kyeong-Ho 

as Qian Shiqiang
Jiang Wu
as Meng Jinghua
Ning Jing
Yao Lu as General Manager Xi
Yao Lu

Lam Tze-Chung
 
as Kitty
as Kim Tae-Sun
Jeon Kyeong-Ho
as Dr. Ryu Seung Wan
Cheung Tat-Ming
Jung Chan Woo (Jeong Chan Wu) as Korean boss
Liu Hua as Mr. Liu
Liu Hua (2)
 
as Liang Wen, Xi's son
as Actress
Yuan Ting-Ting
as Actress
Qiao Qiao (2)
as Mounted policewoman
Huang Zi-Qi
Capt. Liu
 
Zhang Jingyi as Fiona
as Meng Jinghua's girlfriend
Crystal Huang Yi
Jenson Tien as Gu WenXuan, Fiona's husband
Tian Jia-Da
as Japanese President
Li Ji-Ming
President's assistant
 
Li Ning as Magician
as Surataito Ai
Linda Liao
as Joseph
Mike Sui Kai

Meng Tong-Di
Jung Chan Woo (정찬우) as Korean boss
 


Ning Jing
Zhang Jingyi as Fiona
Zhang Jing-Yi (1)

Mike Sui Kai

Yao Lu
 


Jeon Kyeong-Ho

Li Ji-Ming


 

Jiang Wu, Ning Jing, Lam Tze-Chung, Meng Tongdi 


Qiao Qiao (2)

Yuan Ting-Ting (right)
Yuan Ting-Ting
Zhang Jingyi, Jenson Tien
Tian Jia-Da
 


Jiang Wu
Meng Tong-Di

Jiang Wu
Ning Jing
Jung Chan Woo

Meng Tong-Di
Lam Tze-Chung
 


Yuan Ting-Ting
Qiao Qiao (2)
Liu Hua (2)


Meng Tong-Di

Ning Jing
Jeon Kyeong-Ho
 

Happy Hotel (2012)
Liu Hua (2)
Happy Hotel (2012)
Mike Sui Kai
Happy Hotel (2012)
Crystal Huang Yi
Jung Chan Woo (Jeong Chan Wu)