Ninja 8: Warriors of Fire
Ninja 8: Warriors of Fire (1988)


 


Lu I-Chan

Lu I-Chan

Yee Hung (1)

Ko Chun-Hsiung
 


Chen Hung-Lieh

Yip Hoi-Ching

Ma Sha (1)

Chiang Tao
 


Clement Yip Chiu-Yuk

Hsi Hsiang

Ma Chiang

Lu I-Chan