濟公活佛
The Magnificent Monk (1969)Shang-Kuan Liang

Shang-Kuan Liang

Wu Chia-Chi

Tien Yeh
 


Ko Hsiao-Pao

Ko Hsiao-Pao


Wang Sun (1)
 


Han Chang-Xia

Yao Su-Yung

Yao Su-Yung

Tinny Ng Sau-Fong
 


Tao Shu


Fai Wan

Fai Wan
 
Min Min

Chang I-Fei
 


Li Su (1)

Yang Kuei-Yu