28歲未成年
Suddenly Seventeen (2016)Ni Ni (1)

Wallace Huo Chien-Hua

Darren Wang Ta-Lu

Ma Su
 


Ni Ni (1)

Ni Ni (1)

Ni Ni (1)

Ni Ni (1)
 


Wallace Huo Chien-Hua

Wallace Huo Chien-Hua

Darren Wang Ta-Lu

Darren Wang Ta-Lu
 


Ma Su

Ma Su

Ma Su

Ma Su
 


Pan Bin-Long

Pan Bin-Long

Ning Wen-Yu

Wang Xi-Chao
 


Mike Sui Kai

Mike Sui Kai

Sang Ping (2)

Fang Wen-Li
 


Vicky Yu Xin-Tian

Vicky Yu Xin-Tian

Meng Dan-Qing

Meng Dan-Qing
 


Ni Ni (1)

Ni Ni (1)
Ma Su

Ma Su
Meng Dan-Qing
Ni Ni, Jiang Han
Jiang Han
 

Vicky Yu, Darren Wang
Vicky Yu Xin-Tian
Liu Bing, Wallace Huo, Pan Binlong, Ma Su
Liu Bing (4)
Pan Bin-Long

Wallace Huo Chien-Hua
Liu Bing (4)

Pan Bin-Long
 
San Ping, Wallace Huo

Darren Wang Ta-Lu

Ning Wen-Yu
Darren Wang, Wang Xichao
Darren Wang Ta-Lu
Wang Xi-Chao

Wang Xi-Chao
 


Fang Wen-Li

Mike Sui Kai
Liu Bing, Ni Ni, Wallace Huo
Liu Bing (4)
Wallace Huo Chien-Hua
Ma Su, Ni Ni
 


Liu Bing (4)

Liu Bing (4)

Lai Xi

Lai Xi