女俠文婷玉
The Lady Musketeer (1960)Wang Lai

Wu Chia-Hsiang

Tin Ching (1)

Chiang Kuang-Chao
 


Chang Yang (1)

Helen Li Mei

Helen Li Mei

Liu En-Jia
 Liu En-Jia

Helen Li Mei

Wang Lai
 


Wang Lai
Chien Kang

Helen Li Mei
Chang Yang & Helen Li Mei
Helen Li Mei
Chang Yang (1)

 


Helen Li Mei

Helen Li Mei

Helen Li Mei

Helen Li Mei
 

Chang Yi-Hung & Helen Li Mei
Chang Yi-Hung
Helen Li MeiWong Tin-Lam
 


Chien Kang
Wang Lai & Helen Li Mei
Wang Lai
Helen Li Mei

Helen Li Mei
Chu Shao-Yuen & Chang Yi-Hung
Chang Yi-Hung
Chu Shao-Chuen
 


Chu Shao-Chuen 


Wong Tin-Lam
Helen Li Mei & Chang Yang
Helen Li Mei
Chang Yang (1)

Helen Li Mei

Chang Yang (1)