阿Q正傳
The True Story of Ah Q (1981)
Yim Shun-Hoi

Yang Bao-He (1)

Yim Shun-Hoi
 


Jin Yi-Kang

Shi Yuan (1)

Wang Su-Ya