西安事變
The Xian Incident (1981)Jin An-Ge
Xin Jing


Xin Jing

Sun Fei-Hu
 

Jin An-Ge
 


Zhang Fei


Zhi Yi-Tong

 

 

 

Gu Yue (1)
 

 

 Translator

Zhao Deng-Feng
 


Liu Xi


Foreign journalist
 
Foreign journalist