南北少林
Martial Arts of Shaolin (1986)Jet Li Lian-Jie

Hu Jian-Qiang

Huang Qiu-Yan

Yu Cheng-Hui
 


Sun Jian-Kui

Liu Huai-Liang

Ji Chun-Hua

Mak Wai-Cheung
 

role: Master Fa Ren
Shaolin Fist Chamber coach
Old monk in cave
Shaolin Fist Chamber monk
 

Shaolin Pole Chamber monk
Shaolin monk in charge of contest
Shaolin Pole Chamber monk
Lord's bodyguard
 
Lord's officer
Lord's officer
role: Sima Cheukyin
Drum dance performer

Zhang Jian-Wen
 
North Shaolin monk
South Shaolin monk
North Shaolin monk
role: South Shaolin Monk Fang Tak
South Shaolin monk
 
South Shaolin monk
South Shaolin disciple
Xiong Xin-Xin
South Shaolin disciple
Zhi Ming's disciple
Zhi Ming's disciple
 
Zhi Ming's disciple
Zhi Ming's disciple
Zhi Ming's disciple
Zhi Ming's disciple
Zhi Ming's disciple
 
Zhi Ming's disciple
Zhi Ming's disciple
Zhi Ming's disciple
soldier
Lord's bodyguard
 
soldier
soldier
soldier
soldier
soldier
 
soldier
soldier
soldier
soldier
soldier
 
soldier
soldier
soldier

soldier
 
soldier
soldier
soldier
soldier
soldier
 
soldier
soldier
peasant
peasant
Drum dance performer
 
Drum dance performer
Lord He's maid
Lord He's maid
Lord He's maid
Lord He's maid