水玲瓏
The Fierce Fist (1976)Lo Lieh
Yueh Hua
Terry Hu Yin-Meng
Chia Ling 


Terry Hu Yin-MengHsu Yu-Sheng