臭小子
Cunning Kids (1980)

Temporary image


Ou Ti


 


Huang I-Lung

Huang I-Lung

Ou Ti

Ou Ti
 


Man Lee-Pang

Eddy Ko Hung

Eddy Ko Hung

 


Pan Yao-Kun


Ho Pak-Kwong

Pang San
 


Li Long-Yin

Li Chu-Yong


Hung Ji-Yue
 


Chang Hai-Fen

Chang Hai-Fen

Ma Chin-Ku

 
Chin Ti

Sai Gwa-Pau
 
Wan Jie

Shih Ting-Ken