jZ (2012)
Wu Dang
 
http://www.filmbiz.asia/reviews/wu-dang