[English] [Big5] [UTF-8]
Currently displaying UTF-8
楊洪濤
杨洪涛
Yang Hong-Tao
Mandarin: yáng hóng tāo
Yeung Hung-Tiu
 
Filmography (2005-2019)
 
  執行監製 / Executive Producer
    阿修罗 / Asura (2018)    
    動物出擊 / Animal Rescue Squad (2019)    
  出品人 / Presenter
    姐姐詞典 / My Sister's Dictionary (2005)    
    畫皮 / Painted Skin (2008)    
    畫皮II / Painted Skin: The Resurrection (2012)    
    金剛王 / The Wrath of Vajra (2013)    
    阿修罗 / Asura (2018)