Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
鍾氏攝影製作公司
鍾氏攝影製作公司

Literal translation: Chung's Photography Production Company
Chung Si
 
 
光學
  戀愛季節 (1986)
 
字幕
  大小不良 (1984)
  靈氣逼人 (1984)
  多情種 (1984)
  歌舞昇平 (1985)
  愛神一號 (1985)
  開心鬼放暑假 (1985)
  我願意 (1985)
  生死線 (1985)
  猛鬼迫人 (1985)
  聖誕奇遇結良緣 (1985)
  八喜臨門 (1986)
  聽不到的說話 (1986)
  霹靂大喇叭 (1986)
  痴心的我 (1986)
  夢中人 (1986)
  癲佬正傳 (1986)
  皇家戰士 (1986)
  操行零分 (1986)
  最愛 (1986)
  雙龍吐珠 (1986)
  兄弟 (1986)
  開心鬼精靈 (1986)
  龍在江湖 (1986)
  富貴逼人 (1987)
  歡樂5人組 (1987)
  最後勝利 (1987)
  異鄉故事 (1987)
  江湖情 (1987)
  不是冤家不聚頭 (1987)
  精裝追女仔 (1987)
  意亂情迷 (1987)
  神奇兩女俠 (1987)
  美男子 (1987)
  江湖正傳 (1987)
  人民英雄 (1987)
  精裝追女仔之2 (1988)
  最佳損友 (1988)
  法內情 (1988)
  金裝大酒店 (1988)
  黑心鬼 (1988)
  女子監獄 (1988)
  法律無情 (1988)
  三人世界 (1988)
  好女十八嫁 (1988)