You are currently displaying English
霍元甲 (2006)
Fearless
Nathan Jones and Jet Li
Jet Li Lian-Jie
Nathan Jones

Jet Li Lian-Jie
 


Betty Sun Li

Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie
Betty Sun Li

 

Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie
Nakamura Shidou

Jean-Claude Leuyer
Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie
Anthony De Longis

Brandon Rhea
Jet Li Lian-Jie
 

Jet Li Lian-Jie
Nathan Jones

Anthony De Longis
Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie
 

Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie
Nakamura Shidou

Jet Li Lian-Jie

Betty Sun Li

 

Jet Li Lian-Jie

Nakamura Shidou

Betty Sun Li

Zhu Qi-Long

 
M. C.
Zhao Fongjiang
Ma Zhongxuan

Ngai Sing

Pau Hei-Ching

Lu Yu-Hao
 

Servant
Jade, Yuanjia's daughter
Standard-bearer
Standard-bearer
 

Restaurant manager
Waiter

Dong Yong
Xu Dashang
Chen Fu-Sheng (2)
 
Yuanjia's rival
Yuanjia's rival
Master Chin's godson
Jacky Heung Cho
Disciple
Disciple
 

He Ju
Nong's accountant
Sun Le-Qiu
Yuanjia's friend

Chen Zhihui

 


Yuanjia's servant
Yuanjia's disciple
Yuanjia's disciple beaten by Master Chin
 

He Si-Rong

Ma Yin
Villager
Villager
Missionary
 

Zheng Shi-Ming
Peking Opera performer
Peking Opera performer
Peking Opera performer
Peking Opera performer
 
Master Chin's friend
Master Chin's disciple
Master Chin's disciple
Yuanjia's disciple
Yuanjia's disciple
 
Yuanjia's disciple
Yuanjia's disciple
Beggar
Nong's servant
Western spectator
 
Western spectator
Western spectator
Western spectator
Spectator
Western spectator
 
Mita
Harada Masato
Spectator
M. C. in Shanghai
Jones
Card player
 
Card player
M. C. of Chamber of Commerce
Mike Leeder

Jean-Claude Leuyer

Brandon Rhea

Anthony De Longis
 

Qu Yun