You are currently displaying English
失戀33天 (2011)
Love Is Not Blind
Guo Jing-Fei
Bai Bai-He


Guo Jing-Fei
 

Bai Bai-He

Bai Bai-He

Bai Bai-He

Bai Bai-He

Bai Bai-He
 

Wen Zhang

Wen Zhang

Guo Jing-Fei

David Wang Yao-Qing
Love Is Not Blind (2011)
Guo Jing-Fei
 

Zhang Jia-Yi
Love Is Not Blind (2011)
Zhang Jia-Yi

Zhang Zi-Xuan
Love Is Not Blind (2011)
Ye Qian-Yun

Ye Qian-Yun
 

Ye Qian-Yun

Cao Cui-Fen

Wei Zong-Wan

Liao Fan (2)

Christina Hai Qing
 

Deng An-Qi

Hu Xuan

Liu Qi (3)
Office colleague

Jerry Li Chen
 

Yao Di

Tony Chen Yu-Fan (2)

Ma Yi-Li

Zhang Mo

Zhang Xinyi
 
(Jiao Junyan as Feng Jiaqi)
Jiao Jun-Yan

Gan Wei

Tie Wei-Guang

Liang Jing-Ke

Felix Xiao Fei
 

Liu Tian-Zuo
Ding Jialan ?(as speed dater)

Bai Bai-He
Wen Zhang
Bai Baihe, Wen Zhang
Bai Baihe, Wen Zhang
 


Deng An-Qi

David Wang Yao-Qing
Guo Jingfei, Jiao Junyan
Guo Jing-Fei
Jiao Jun-Yan
Wedding guests
Guo Jing-Fei
 
Bai Baihe, Wen Zhang, wedding guests
Liu Qi
Liu Qi (3)

Ye Qian-Yun

Wen Zhang
Li Xiaofeng, Qiao Dawei
Li Xiao-Feng (3)
Qiao Dawei
 
Xu Cuicui, Hai Qing
Bai Baihe, Wei Zongwan
Wei Zong-Wan
Tie Weiguang, Bai Baihe
Tie Wei-Guang

Zhang Mo

Zhang Xinyi
 

Zhang Zi-Xuan
David Wang Yao-QingZhang Jia-Yi

Felix Xiao Fei
 

Li Xiao-Feng (3)