You are currently displaying English
活著 (1994)
Lifetimes


Ge You
Ge You
Gong Li
Gong Li (1)
Gwok To
Guo Tao
Gwai's son during 1950s
Dong Fei
 
Gwai's Father
Huang Zong-Luo
Leading Cadre Niu
Niu Ben (1)
Long'er
Ni Da-Hong
Musician
Sgt. Lao Quan
Li Lian-Yi
 
Xu Feng Xia
Xu Feng Xia during 1950s
Shadow Puppets