You are currently displaying Big5
聊齋花弄月之追魂物語 (2000)
Home for Erotic Ghosts II
Alias: Home for Eroticghosts II
Alias: Home for Erotitghosts II
地區: 香港
語言: 粵語  國語 
片種: 成人  鬼 
級別: II B (香港) 
 
導演
  林義雄
 
編劇
  林義雄
 
監製
  劉勝忠(1)
 
 
演員
  劉錫明    
  陳思穎(1)    
  鍾淑慧    
  吳孟達    
  丹江    
  朱剛    
  連聯    
  馮哲    
 
出品公司
  合眾電影(香港)有限公司
 
出品人
  蔣杰   謝漢津
 
製片
  鄭偉良