You are currently displaying Big5
聊齋新編之畫皮新娘 (2016)
Ghost Story: Bride with Painted Skin
Alias: The Bride with Painted Skin
地區: 中國
片種: 恐佈  鬼 
上映日期 (中國): 11/11/2016
 
導演
  摩撒利
 
編劇
  尚亞麗
  王文通
  張簫鶴
  深耀
 
監製
  牛朝陽
 
 
演員
  丁匯宇    
  殷果兒    
  徐千京    
  劉小奇    
  葉豪    
  陳嘉敏(1)    
  馮翰    
  郭亞菲    
  王笑天    
  蔡翱駿    
  郭濤    
 
 
執行導演
  蔡翱駿
 
副導演
  辛蕾
 
出品人
  牛朝陽   尚相謙   尚亞麗
 
製片
  尚亞麗