[English] [中文]
Displaying English
穆立新  ♂
Mu Li-Xin


Great Shanghai 1937 (1986)
Muk Laap-San
Great Shanghai 1937 (1986)

Cross the River (1988)
Muk Laap-San as first ninja
Cross the River (1988)

Cross the River (1988)
 

Hidden Hero (1990)

Slaughter in Xian (1990)
Muk Laap-San
Slaughter in Xian (1990)
Muk Laap-San
Slaughter in Xian (1990)
Left: Ng Sai-Mei as Xiao Yu<BR>
Right: Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
 
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
 
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)

Hidden Hero (1990)
Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
Left: Ng Sai-Mei as Xiao Yu<BR>
Right: Muk Laap-San as Leng Xiao-fei
Hidden Hero (1990)
 

Hidden Hero (1990)
Red Boy
Journey to the West (1991)

Journey to the West (1991)

Journey to the West (1991)
Muk Laap-San as Red Boy, in disguise
Journey to the West (1991)
 
Muk Laap-San as Red Boy
Journey to the West (1991)
Muk Laap-San as Red Boy
Journey to the West (1991)
Muk Laap-San as Red Boy
Journey to the West (1991)
Muk Laap-San as Red Boy
Journey to the West (1991)

Ninja in Ancient China (1993)
 

Ninja in Ancient China (1993)

Ninja in Ancient China (1993)

Ninja in Ancient China (1993)
from the DVD
Ninja in Ancient China (1993)