[English] [中文]
Displaying English
鄭拓疆
Osmond Zheng Tuo-Jiang


Forbidden City Cop Wang Ergou (2016)
Left to right: Zhang Feng, Tan Wei, Osmond Zheng, Liu Fenghehuan, Qi Chao.
Forbidden City Cop Wang Ergou 2 (2016)

Seven Fights with Nine Tail Fox (2016)