[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
宋洪榮
宋洪荣
Sung Hung-Wing
拼音: sòng hóng róng
Song Hong-Rong
 
影視作品 / Filmography (1979-1986)
 
  美術指導 / Art Director
    李四光 / Geologist Li Siguang (1979)    
    火燒圓明園 / Burning of Imperial Palace (1983)    
    垂簾聽政 / Reign Behind a Curtain (1983)    
    成吉思汗 / Genghis Khan (1986)