[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
陳冠龍  ♂
陈冠龙
Chan Koon-Lung
拼音: chén guān lóng
Chen Guan-Long

 
影視作品 / Filmography (1998-2009)
 
  動作導演 / Action Director
    鬥牛 / Cow (2009)    
  演員 / Actor (1998-2009)
    重振精武門 / Return of Dragon (1998)    
    小心警察 / Watch Out (1999)    
    猛龍特警之天羅地網 / Dragnet (2000)    
    新警察故事之人間有情 / Heart of Gold (2000)