[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
簡丹青
简丹青
Kan Ta-Ching
拼音: jiǎn dān qīng
Kan Dan-Ching
 
影視作品 / Filmography (1999-2003)
 
  製片 / Production Manager
    人蛇大戰之人蛇浴血戰 / Devil Snake Girl (1999)    
    頭七回魂 / The Soul Is Return (2002)    
    七月七日迴魂夜 / July 7 Come Again (2002)    
    鬼味人間II:鬼屋幻影 / Spirit in a Violent House (2003)    
    網吧驚魂 / Shock of the Network (2003)    
    獸性新人類之艷星劫 / Sau Sing San Yan Lui Chi - Yim Sing Kip (2003)    
    人蛇浴血戰之蛇女添丁 / Snake Girl (2003)