[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
陳創光
陈创光
Chan Chong-Kong
拼音: chén chuàng guāng
 
影視作品 / Filmography (1999-2003)
 
  副導演 / Assistant Director
    人蛇大戰之人蛇浴血戰 / Devil Snake Girl (1999)    
    人蛇浴血戰之蛇女添丁 / Snake Girl (2003)