[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
吳俊雄
吴俊雄
Ng Jun-Hung
拼音: jùn xióng
 
影視作品 / Filmography (1977-1980)
 
  演員 / Actor (1977-1980)
    血玉 / Along Comes a Tiger (1977)    
    胡惠乾怒打機房 / Showdown at the Cotton Mill (1978)    
  策劃 / Planning
    有料到 / High Price (1980)