[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
阮惠熊
Yuen Wai-Hung
拼音: ruǎn huì xióng
 
影視作品 / Filmography (1978-1981)
 
  演員 / Actor (1978-1981)
    紅樓春上春 / Erotic Dreams of Red Chamber (1978)    
    天龍訣 / Dragon Strikes (1979)    
    第一類型危險 / Dangerous Encounter - 1st Kind (1980)    
    公子嬌 / Wedding Bells, Wedding Belles (1981) ... / Tai Chai