[English] [Big5] [UTF-8]
Currently displaying UTF-8
鄭鷓鴣
郑鹧鸪
Cheng Cheh-Ku
Pinyin: zhèng zhè
Zheng Zhe-Gu
 
影視作品 / Filmography (1922-1924)
 
  演員 / Actor (1922-1924)
    勞工之愛情 / Romance of a Fruit Peddler (1922) ... / Cheng, the fruit seller
    張欣生 / Zhang Xinsheng (1922)    
    滑稽大王游滬記 / King of Comedy Visits China (1922)    
    孤兒救祖記 / An Orphan Rescues His Grandpa (1923)    
    玉梨魂 / The Death of Yuli (1924)    
    誘婚 / Love and Vanity (1924)    
    苦兒弱女 / The Poor Children (1924)