[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
唐士可  ♀
Tong Si-Hoh
拼音: táng shì
Tang Shih-Ko,  Tang Shi-Ke


 
影視作品 / Filmography (1958-1960)
 
  演員 / Actor (1958-1960)
    綠天鵝夜總會 / The Green Swan Club (1958)    
    迷人的假期 / Teenagers' Holiday (1959) ... 許素歡 / Hsu Su-huan
    錦上添花 / Flowers and Cheers (1959)    
    機伶鬼與小懶貓 / Wonderful Thoughts (1959) ... 女看護 / nurse
    脂粉小霸王 / Comedy of 100 Girls (1960)    
    碧波仙侶 / A Mermaid's Love (1960)