[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
倪增兆
Ngai Tsang-Siu
拼音: zēng zhào
Ngai Chang-Siu,  Ni Zeng-Zhao
 
影視作品 / Filmography (1987-2001)
 
  演員 / Actor (1987-2001)
    凶手與懦夫 / The Murderer and the Craven (1987)    
    搖呀搖!搖到外婆橋 / Shanghai Triad (1995)    
    新上海灘 / Shanghai Grand (1996)    
    殺手假期 / Day Off (2001)