[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
黃耀強  ♂
黄耀强
Wong Yiu-Keung
拼音: huáng yào qiáng
W. Wong,  W Wong Yiu Keung

 
影視作品 / Filmography (2004-2016)
 
  演員 / Actor (2004-2016)
    龍.一九七三以後... / Dragon Since 1973 (2004)    
    海報師:阮大勇的插畫藝術 / The Posterist (2016)    
 
 
Biography
 
  Bruce Lee Club President. Consultant on Bruce Lee My Brother (2010).